Inkoopmanagement

Aan de hand van recente facturen, contracten en verbruiksprofielen analyseert Energie Makelaar uw inkoopsituatie en positioneert die op de nationale en internationale energiemarkt.

Wij bespreken de analyse met u en brengen advies uit over mogelijke inkoop- en/of hedge-strategieën. Hierbij zijn verschillende inkoopstrategieën mogelijk, toegespitst op de wensen van de klant, zoals inkoop op basis van spot of forward via bilaterale deals of OTC. Maar tevens via transparante referenties zoals EEX of Endex, geïndexeerd of tegen vaste prijzen. Samen met u brengen we de risico's in kaart en kiezen we een te volgen strategie. Daarna begeven wij ons op de markt om de gewenste contractvorm te realiseren.

Naast de inkoop van energie onderzoeken we of er valt te besparen op de transportkosten en in hoeverre we gebruik kunnen maken van belastingvrijstellingen en subsidies. Ervaring leert dat het kiezen van de verkeerde transportparameters vaak leidt tot hoge kosten en grotere risico’s. Door onze integrale aanpak realiseren wij uiteindelijk de laagste all-in kosten.

Energie Makelaar controleert de naleving van het contract en de afspraken op het gebied van transport, belasting en facturering.