Informatievoorziening

Om onze klanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de energiemarkt sturen wij wekelijks een managementrapportage. Daarin treft u actuele, relevante informatie aan over  prijsontwikkeling van fundamentele bronnen als olie en kolen, van CO2, van de valutakoersen van dollar en euro, en van elektriciteits- en gasprijzen in geheel Europa.

Per kwartaal presenteren wij onze visie op de markt en staan wij stil bij ontwikkelingen en scenario’s voor de komende periode(n).

Onze kracht is echter het verstrekken van informatie toegesneden op uw behoefte wij vertalen markt informatie naar de door u verlangde informatiestroom.