Aanbestedingen

Energie Makelaar heeft een jarenlange ervaring in aanbestedingsprocedures voor energie-inkoop. Wij begeleiden u in dit proces van begin tot eind.

Overheden en publiekrechtelijke instanties zijn verplicht om Europees aan te besteden. De specialisten van Energie Makelaar adviseren en begeleiden u graag bij de inkoop van energie(gas en elektriciteit) op basis van een Europese aanbesteding.


Europese aanbesteding van energie is niet eenvoudig. Energie Makelaar is echter volledig thuis op dit terrein en volgt de steeds wijzigende internationale wet- en regelgeving op de voet.


De specialisten van Energie Makelaar kunnen opdrachtgevers hierbij ondersteunen en adviseren; van de inventarisatie en inkoopstrategiebepaling, tot het beoordelen van de ingediende offertes en het uitbrengen van een gunningsadvies. Gedurende de aanbestedingsprocedure kan Energie Makelaar desgewenst als penvoerder optreden en als centraal aanspreekpunt voor gegadigden. Dankzij de kennis van Energie Makelaar van de energiemarkt en de Europese procedures kan Energie Makelaar de opdrachtgevers in het gehele traject begeleiden:

 • Organisatorische aspecten
 • Inventarisatie
 • Advisering/bepaling inkoopstrategie
 • Opstellen van de aanbesteding(desgewenst met behulp van veilingtool)
 • Uitwerken van alle benodigde documenten
 • Publiceren van de aanbesteding
 • Gunningprocedure
 • Beoordeling van inschrijvingen
 • Gunningadvies
 • Afronding; finalisering van de leveringsovereenkomst
 • Proactief begeleiden tijdens de gehele contractduur(marktprijsmonitoring, advisering- en uitvoering van inkoopmomenten)  

Meerdere Provincies, ruim 50 Nederlandse Gemeenten, honderden onderwijsinstellingen, alle Nederlandse Politiekorpsen en meer dan de helft van alle Nederlandse Waterschappen laten hun energie-aanbestedingen reeds door Energie Makelaar uitvoeren/begeleiden.